Vitajte v KVAČIANSKEJ DOLINE

 
TURISTIKA pre Váš ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
 
KVAČIANSKA DOLINA
 
SLOVENSKO - LIPTOV turistický  región

Kvačianska dolina národná prírodná rezervácia NPR je vzácnou prírodnou pamiatkou, má charakter skalnej tiesňavy o dĺžke 2,5 km po Oblazy, kde sa dolina rozdeľuje na Hutianku /1Km/, ktorá vedie na Huty,Ráztoku, tiesňavy s vodopádom / 0,7 Km/ smerom na Jóbovu Ráztoku, a Borovianku /1Km/, ktorá končí pod Veľkým Borovým. Na OBLAZOCH boli postavené mlyny a píla, ktoré sú v súčasnosti chránené ako cenné technické pamiatky. Dolinou prechádza pôvodná cesta dnes už neudržiavaná, ktorá v minulosti spájala obce Veľké a Malé Brové, Huty s Liptovom, vedie čiastočne vysoko nad korytom potoka, ktorý vytvára v tiesňavách množstvo kaskád a vodopádov. Kvačianska dolina je súčasťou náučného turistického okruhu PROSIECKA a Kvačianska dolina s najvhodnejšim východzím bodom v obci Prosiek. Na jednotlivých zastávkach náučného chodníka môžeme sa poučiť o zaujímavostiach Prosieckej a Kvačianskej doliny. Jedná sa o turisticky menej náročnú trasu v trvaní približne 7-8 hodín, ktorú je možné absolvovať aj s deťmi.

OBLAZY

 

OBLAZY v Kvačianskej doline je malebné miesto s nádhernom prírodnou scenériou z ktorej vyžaruje harmónia a pokoj a ktoré si ľudia v minulosti vybrali aby tu vybudovali svoje zázemie pre rodinný a podnikateľský život. Postavili na tomto mieste mlyny a pílu ktoré im poskytovali obživu.